גלגל-ירושלים

גלגל – מרכז יום לצעירים וצעירות חסרי בית בגילאים 18-26 מנותקים מגורמי תמיכה וסיוע. המרחב מספק מענה הומניטארי דוגמת: אוכל, מקלחת, כביסה וליווי לטיפול רפואי. הנתינה והמפגש נעשים ללא תנאים מוקדמים במטרה להיות אנשים משמעותיים עם קשרים משמעותיים שיכולים בעתיד לסייע ליצירת קשר עם גורמים רלוונטיים בקהילה.

שלטר – מרכז הלנת חירום לצעירות חסרות בית בגילאים 18-26 מנותקות מגורמי תמיכה וסיוע. המרכז פתוח לכל צעירה ללא הצבת תנאים מוקדמים 365 לילות בשנה. המקום מספק מענה הומניטארי דוגמת: אוכל, מקלחת, לינה וליווי לטיפול רפואי. המקום פועל בשיתוף עם החטיבה לקידום נוער וצעירים, ירושלים.

צוות גלגל:

גלגל: רחוב יפו 36 ירושלים. 02-6230560

הדס גול, מנהלת: 054-9773602

רננה דנון: 054-9773701

איריס חן ניצן: 054-9773735

שלטר: 02-6247577

Share to Google Plus
ניווט מהיר
ניווט מהיר
ניווט מהיר