למעבר לציאט של עלם

הנהלת העמותה

   

טלי ארז, מנכ"לית

הרב שי פירון, יו"ר

דני לויט, סמנכ"ל

חליל חומיידי, סמנכ״ל מקצועי

צחי פרץ, מנהל כספים

מאיה ברון, ראש תחום טראומה

נטי כראל, ראש תחום קהילה

יעל ורשבסקי, ראש תחום דיגטל וחדשנות

הדס גול, מנהלת תחום הדרכה ופיתוח ידע

מירב פפר, מנהלת המחלקה לגיוס ופיתוח משאבים

שירי ישראלי, מנהלת משאבי אנוש

לאה פריזנט אדלר, מנהלת משאבי אנוש והתנדבות 

עידו פילובסקי, מנהל שיווק, דוברות ויח"צ

ניצן שבי, יועצת משפטית

אורנה ארז, מנהלת תפעול