למעבר לציאט של עלם

העליה בכמות הפניות לעלם בעקבות הקורונה