למעבר לצ'אט של עלם

כנס עלם 2018

הכנס השנתי של עמותת עלם והתוכנית ללימודי נוער וצעירים במחלקה לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בן גוריון
קול קורא
שיתוף, השתתפות ושותפות, בעבודה עם בני/ות נוער וצעירים/ות
2018 12 06
באוניברסיטת בן גוריון שבנגב
קול קורא להגשת תקצירים לסדנאות\הרצאות\מושבים
את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס: kenes@elem.org.il
עד לתאריך ה 02.10.2018
הכנס המקצועי של עמותת עלם והתוכנית ללימודי נוער וצעירים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, יתקיים ביום חמישי 06.12.2018 באוניברסיטת בן גוריון שבנגב בנושא שיתוף, השתתפות ושותפות בעבודה עם בני נוער, צעירים וצעירות.
מהי שותפות בתהליך הטיפולי? מה בין שיתוף והשתתפות בעבודה עם בני נוער וצעירים? אילו מודלים של השתתפות של בני נוער וצעירים בקבלת החלטות ושינוי מדיניות קיימים בארגונים שעובדים עם נוער וצעירים? על מה מבוססים מודלים אלו? מי נהנה מהשותפות? כיצד ניתן לפעול בשותפות בתוך מרחב טיפולי סמכותי? עבודה בשותפות? – מה מרוויחים מכך בני הנוער? על מה אני מוותר כאשר אני פועל בפרקטיקות של שותפות בטיפול עם בני נוער וצעירים? מה אני כאשת מקצוע מרוויחה מהשותפות? כיצד נראית שותפות בתהליך טיפולי עם בני נוער בחברה מסורתית? כיצד משפיע ההקשר התרבותי על עבודה בשותפות עם קהל היעד?
שאלות אלו ועוד רבות אחרות מעסיקות את אנשי המקצוע וחוקרים/ות בשנים האחרונות. מטרת כנס זה היא לאפשר במה והזדמנות להשמעת מחשבות, דילמות, רעיונות או מודלים סביב סוגיות אלו במטרה לקדם ולבסס עבודה בשותפות עם בני נוער וצעירים.
אנו מזמינים/ות ארגונים, אנשי ונשות מקצוע, חוקרים/ות ובני נוער, צעירים וצעירות, לשלוח תקצירים להצגה.
מוזמנות הצעות מסוגים שונים אשר יכולות לכלול את התחומים הבאים מהפרקטיקה והמחקר:
 • הצגת מודל שנעשה בארגון בפרקטיקה של שותפות והידע העולה ממנו, כמו גם ההשלכות השונות לכל השותפים
 • תיאור יומיומי של מהלך הפרקטיקה של השותפות בארגון
 • דילמות בעבודה בפרקטיקה של שותפות, דילמות וסוגיות בהקשר של מגוון תרבותי ואתני כמו גם התייחסות למגדר, מעמד, דת, נטיות מיניות ומוגבלות
 • היבטים ארגוניים ובין ארגונים במימוש פרקטיקה של שותפות
 • אילוצים, אתגרים והשלכות בעבודת שותפות
 • מתודולוגיות מחקר המקדמות שותפות
 • מחקרים בנושא שותפות, שיתוף והשתתפות עם נוער וצעירות/ות
 • שותפות בראי גישות שונות: סוציולוגי, פסיכולוגי, פוליטי, ביקורתי
 • אלטרנטיבות לשותפות
 • שותפות בתוך הקשר סמכותי או כפוי
 • עמדות ותפיסות של אנשי מקצוע, בני נוער וצעירים/ות על אודות פרקטיקה של שותפות
 • השלכות של פרקטיקה של שותפות - פסיכולוגי/רגשי, פוליטי/חברתי, משפחתי, ארגוני וכדומה
הצעה למושב מלא: זו הזדמנות להציג נושא רחב הכולל מספר הרצאות שיש ביניהן קשר נושאי. ההצעה תכלול כותרת למושב בצירוף שם יו"ר וכן 4-3 תקצירים רלבנטיים )כל אחד עד 250 מילים( של מרצים/ות שונים/ות, אשר יועברו לשיפוט. משך המושב שעה וחצי.
תקציר אישי: הצעה להרצאה בודדת אשר תהיה חלק ממושב באורך שעה וחצי. אורך ההצעה עד 250 מילים, אורך ההרצאה בכנס לא יעלה על 20 דקות.
סדנה: הצעה לסדנה חווייתית/ יצירתית לכ 20-15 משתתפים. אורך ההצעה עד 250 מילים. על הסדנה להיות באורך של שעה וחצי.
כללי:
הצעות המשלבות הצגה באמצעים יצירתיים יתקבלו בברכה. עדיפות תינתן להצעות שישלבו הצגה בשיתוף ובשותפות בני נוער צעירות/ים ואנשי מקצוע
הנחיות לכתיבת ההצעות:
 • גופן דוד, גודל 12 , רווח 5.1 ,שוליים של 3 ס"מ משני צידי העמוד.
 • בראש העמוד יופיע סוג ההצעה (מושב מלא, תקציר אישי, סדנה).
 • מתחת לסוג ההצעה תופיע כותרת ההצעה.
 • מתחת לכותרת יופיעו שמות הכותבים/ות, השיוך הארגוני/האקדמי, כתובת אי מייל ומספרי טלפון זמינים.
 • תקציר ההצעה באורך של 250 מילים.
על כל ההצעות להיות מוגשות עד לתאריך 16.9.2018 לכתובת המייל kenes@elem.org.il
לוחות זמנים :
תום הגשת תקצירים: 16.9.2018
קבלת תשובות: עד אמצע אוקטובר
תאריך הכנס: 6.12.2018
 
חברי וועדת ההיגוי:
אבנר בן שושן, מנהל במטה תחום עבודת רחוב, עמותת עלם
אורטל כהן, מנהלת סניף עלם שדרות, עמותת עלם
אמיר דלומי, סמנכ"ל, הדרכה וניהול ידע, עמותת עלם
ארנון לוי, מחלקת הדרכה, עמותת עלם
בת שבע פיק, מנהלת מחלקת הדרכה, המועצה לשלום הילד
גיל רוזנברג, מנהל מרכז נוער נצרת עילית, עמותת עלם
ד"ר גילה אמיתי,החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ווארד יאסין, מנהל מרכז נוער מגדלור עכו, עמותת עלם
ויק קטן, מנהל ניידת עבודת רחוב פתח תקוה, עמותת עלם
ליהי שפיר, תחום פגיעות מיניות, עמותת עלם
נור שמעי, התוכנית ללימודי נוער וצעירים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון
נתן ראקוב, מנהל ניידת עבודת רחוב בית שמש, עמותת עלם
עדן מנשה, מנהלת תכנית דרך המלך תל אביב, עמותת עלם
עמית דלמיגו, מנהלת פרויקט עלמה, עמותת עלם
רעות גיא, מנהלת תחום קצה ונערות, עמותת עלם
שרה שבע שאול, מנהלת במטה מרכזי נוער, עמותת עלם
שרון לוין, דוברת עמותת עלם
תמי ברוידא, ע. מנכ"לית עמותת עלם