למעבר לציאט של עלם

רעות גיא, ראש תחום קצה ונערות: איך הצעירים יהיו בבידוד?

"המסגרות שמוגדרות מפעל חיוני, השלטרים ומקומות ההלנה, ממשיכים לעבוד אבל יש כאוס".