למעבר לציאט של עלם

נאוה ברק בראיון על ההחרפה במצב הנוער בסיכון