למעבר לצ'אט של עלם

תעסוקה וליווי לחיים עצמאיים

מנהלת תחום: תמי נחמיאס יוחנן

תחום תעסוקה וליווי לחיים עצמאיים שואף להעניק לבני נוער וצעירים כלים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים, דרך מגוון התנסויות במצבי חיים שונים, כולל תעסוקה, שירות צבאי לאומי, לימודים ועוד.  אנו מאמינים כי בסיס ההצלחה בתהליכי השינוי עומדת התנהגות פרואקטיבית הוכללת חיזוק התפיסה כי בידיהם של בני הנוער והצעירים להוביל לשינוי במצבם ולחולל את עתידם.

התחום מוביל מספר תכניות:

  • תכנית 'דרך המלך' – תכנית לקידום השתלבות בני נוער וצעירים בסיכון בעולם העבודה
  • תכנית 'עצמאות בקהילה' – תכנית מעטפת לצעירים וצעירות במצבי סיכון, אשר בחרו להתנדב בשירות האזרחי לאומי
  • תכנית 'מחסות לעצמאות' – תכנית ליווי לחיים עצמאיים, לבוגרי/ות מוסדות רשות חסות הנוער
  • תכנית 'יוזמות תעסוקתיות' – עסקים חברתיים כפלטפורמה להכשרה והתנסות בעולם התעסוקה
  • תכנית 'קהילות אקטיביסטיות' – תכנית לבוגרות של תכניות עלם השונות

להלן פרוט התכניות בתחום:

תכנית 'דרך המלך'

תכנית "דרך המלך" מסייעת לבני נוער וצעירים בסיכון שנפלטו מהמסגרות הפורמאליות ועקב כך נמצאים במצבי ניתוק שונים, גלויים וסמויים או אשר נמצאים בסכנת נשירה ממשית ובמצבי סיכון קשים כגון עבריינות ועבירה על החוק. התכנית מציעה רצף מענים תעסוקתיים הכוללים הכשרות ועבודה בתוך בתי עסק שותפים, השתלבות בעבודה אצל מעסיקים ידידים בקהילה וליווי פרטני לתעסוקה. על מנת להצליח ולסייע לבני הנוער והצעירים לקבל את הכלים הנדרשים להשתלבות מיטיבה בעולם התעסוקה התכנית מפעילה כלי עבודה שונים ביניהם: מתנדבים מהקהילה, סדנאות הכנה לעולם העבודה, קשר עם מכללות ומוסדות לימוד וקשר עם מעסיקים רבים ברחבי הארץ.

בבסיס התכנית עומדת ההנחה לפיה, שילובם של בני נוער וצעירים בהתנסויות מעשיות בהכשרות מקצועיות ובעולם התעסוקה, ישפיע לטובה על תחושת המסוגלות והביטחון העצמי שלהם, כמו גם על מעגלי חיים נוספים בהם הם נדרשים לקחת חלק, כגון: משפחה, חברה, עבודה או מסגרת שירות החובה הצבאי. ההתנסויות המעשיות בהכשרות מקצועיות ובעבודה בגיל ההתבגרות מהוות חוויה מעצבת ומשמעותית, באמצעותה נרכשים כלים הסתגלותיים, הרגלי עבודה, עמדות וערכים המגדילים את סיכויי ההצלחה של ההשתלבות העתידית בשוק העבודה.  לצד זאת, התכנית שמה דגש על ליווי אישי פרטני בסיוע מתנדבים מהקהילה ככלי להעלאת הדימוי העצמי ולבניית אמון מחודש בסביבה ובקהילה.

התכנית מספקת מענה משלים לשירות המקצועי הטיפולי הניתן כיום על ידי מוסדות המדינה. בני הנוער מופנים אל התכנית על ידי שירות מבחן לנוער, השירות לנוער, צעירים וצעירות של משרד הרווחה, בתי-ספר, קידום נוער, תכניות אחרות של עמותת עלם או גורמי טיפול אחרים בקהילה. מטרת התכנית לאפשר לבני הנוער לצאת ממעגל המצוקה, האלימות והעבריינות ולהקנות להם מכלול מיומנויות וכישורים, העתידים לסייע בהסרת חסמים חברתיים, ובהשתלבות מיטבית במערכות של תעסוקה שירות משמעותי והשכלה.

 

פריסה ארציתהתכנית פועלת ברחבי הארץ: חיפה והקריות, נתניה והשרון, פתח-תקווה, בני ברק, תל אביב, לוד, רמלה, ירושלים, מודיעין עילית, באר שבע

 

פילוח ומאפייני קהל היעד:

בני/בנות נוער וצעירים/ות בגילאי 15-25, המצויים על רצף מצבי הסיכון ובעלי מוטיבציה לשינוי וליצירת קשר בינאישי.הנערות/ים והצעירות/ים מטופלים בשירותי הנוער השונים בקהילה (שירות המבחן, השירות לנערה, קידום נוער, נוער וצעירים, חסות הנוער ומתנ"סים) ובפרויקטים של עלם.

בשנת 2016 טופלו בתכנית כ-500 בני נוער וצעירים, בסיוע כ-200 מתנדבים ולמעלה מ-50 בתי עסק ששילבו את בני הנוער בעבודה במודלים שונים במסגרתם פועלת התכנית.

 

תכנית 'המעטפת'

רבים מאוכלוסיית הצעירים בסיכון הינם בעלי פטור משרות צבאי, על רקע אי התאמה- (נתונים אישיים נמוכים, תיקים פליליים, ועוד.) מתוקף כך, נקודת המוצא לחיים הבוגרים נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לקבוצת בני גילם בחברה. צעירים.ות אלו הינם לעיתים קרובות חסרי עורף משפחתי ומגיעים מרקע סוציואקונומי מוחלש. רבים מהם מתקשים להתמודד בהצלחה עם אתגרים הקשורים למעבר לחיים בוגרים- השתלבות בעולם התעסוקה, במוסדות לימוד ובהתנהלותם הכוללת (קטן, 2009).

השירות הלאומי- אזרחי מהווה פלטפורמה עבור אותם צעירים.ות אשר קיבלו פטור מהצבא וצריכים מסגרת אשר תגדיל את סיכוייהם להשתלבות טובה יותר בחברה הישראלית.

תוכנית 'המעטפת' של עמותת עלם הנה תכנית אשר מלווה גופים של שירות לאומי- אזרחי בעבודתם עם אוכלוסיית הצעירים.ות המתמודדים עם מצבי סיכון ומלווה כ- 20 קבוצות ברחבי הארץ.

מטרות התכנית:
המתנדבים/ות ירכשו כישורי חיים, כלים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים שיאפשרו את השתלבותם כאזרחים פעילים ותורמים עבור עצמם, קהילתם והחברה.2. למתנדבים ולמתנדבות יהיה מרחב התנסויות הקשורות לכישורי החיים השונים על מנת שיצאו עם יותר בטחון באותם התחומים.

התוכנית כוללת:

  • תכנית מעטפת אישית- רכז מקצועי תומך, המלווה את הצעיר.ה בהתמודדויות ובאתגרים הקשורים בהתנדבותו וברווחתו הכללית. הצעיר.ה מונחה ומלווה בתהליך בניית תמונת עתיד אישית, אשר מהווה עבורו בסיס להתפתחות אישית והשתלבות עתידית מוצלחת בעולם התעסוקה ובתחומי חיים נוספים.
  • תכנית מעטפת קבוצתית- הצעירים.ות לוקחים חלק במפגש שבועי קבוצתי בהנחייה מקצועית מטעם עמותת עלם ורכז מטעם הגופים של השירות לאומי- אזרחי. הקבוצה מהווה מרחב להתנסות, ללמידה ולרכישת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.

השותפים המרכזיים בתכנית עם עמותת עלם הינם: הרשות לשירות לאומי- אזרחי, הקרן להזדמנות, משרד הרווחה, משרד החינוך,  עמותת עמינדב, עמותת שלומית והאגודה להתנדבות.

מיכל שלום, מנהלת תכנית "המעטפת", michal.shalom@elem.org.il

תכנית 'מחסות לעצמאות'

תכנית 'מחסות לעצמאות – תכנית לליווי בוגרי ובוגרות חסות הנוער.

מידי שנה כ-200 צעירים וצעירות מסיימים את שהותם במסגרות חסות הנוער, יציאתם לחיים עצמאיים הינה אתגר עצום. על פי רוב רמת התמיכה הכלכלית הרגשית והחברתית בסביבה אליה הם שבים נמוכה ולעיתים קרובות  הם חסרים את המשאבים והכלים הנדרשים להתמודדות עם תקופת המעבר מחסות לעצמאות . מטרת התכנית  היא לסייע לצעירים וצעירות אלו לבנות ולנהל את חייהם בעצמאות ולקחת חלק משמעותי בחברה כאזרחים יוצרים הפועלים למען עתידם ועתיד החברה בה הם גדלים.

התכנית, אשר החלה לפעול בשנת 2010,  הנה שותפות בין עמותת עלם ואגף התקון במשרד הרווחה , התכנית פועלת כיום בפריסה ארצית ומיועדת לכלל הצעירים והצעירות אשר שהו במעונות רשות חסות הנוער.

התכנית מציעה מודל עבודה אישי וקבוצתי ארוך טווח, בה כל צעיר/ה מלווה שנתיים ע"י רכז/ת התוכנית ומתנדב/ת

תכנית הליווי כוללת:

  • בניית תכנית אישית לחיים עצמאיים בתחומי החיים השונים; מגורים, צבא /שירות לאומי, השכלה, תעסוקה, משפחה וזוגיות, בריאות נפשית ופיזית, חברה ופנאי ועוד.
  • רכישת מיומנויות וכלים לניהול חיים עצמאיים תוך כדי התנסויות-במסגרת תכנית הליווי האישית (על יד הרכז/ת והמתנדב/ת) והקבוצתית,הצעירים רוכשים מיומנויות לניהול חיים עצמאיים, נחשפים לתכנים מקצועיים והעשרתים וכן מחזקים את תחושת המסוגלות והאחריות שלהם על עתידם
  • תמיכה רגשית ובניית רשת מענים בקהילה  רכז/ת התכנית והמתנדבים מהווים עוגן לתמיכה רגשית אל מול האתגרים בפניהם ניצבים הצעירים והצעירות . במהלך התוכנית נרקמת ונבנית רשת תמיכה כלכלית, חברתית ורגשית אשר תהווה קרקע לעצמאותו גם בתום התוכנית.

חליל חומיידי ml.khalil@elem.org.il 050-5910508

נועה פקר גול 054-5871663 noagpacker@elem.org.il

תכנית 'קהילות אקטיביסטיות' של צעירות ובוגרות עמותת עלם

תוכנית המיועדת לבוגרות של תכניות עלם השונות. הבוגרות הלוקחות חלק בתכנית הן בעלות מוטיבציה לשנות את מציאות חייהן בדרכים שונות של השתתפות אזרחית ובעלות רצון לפעול בזירות שונו.

מיכל שלום, מנהלת תכנית "המעטפת", michal.shalom@elem.org.il

תכנית 'יוזמות תעסוקתיות'

בני נוער, צעירות וצעירים רבים מתקשים להשתלב במסגרות פורמאליות, נושרים ממוסדות חינוך או ממסגרות אחרות ומוצאים עצמם במצבי ניתוק וסיכון בהיעדר מסגרת תומכת. שילובם ביוזמות תעסוקתיות מאפשר להם להפוך להיות חלק ממסגרת נורמטיבית ומאתגרת, תוך למידה מעשית והשתלבות בעולם העבודה המייצרת עבורם התנסויות רבות ומרחב לרכישת כלים מגוונים לחיים עצמאיים.

במסגרת התוכנית שותפה עלם בעסקים חברתיים, בהם עובדים בני הנוער, הצעירות והצעירים ומקבלים הכשרה מקצועית, לצד ליווי שוטף הכולל בניית תכנית התערבות אישית וקבוצתית.

מסעדת "מלכה" בתל אביב

מסעדת "מלכה" (ליליות לשעבר) הינה מסעדת שף במרכז תל אביב המעסיקה בני נוער, צעירות וצעירים במצבי סיכון, אשר עוברים הכשרה במקצוע הטבחות, ומקבלים ליווי אישי וקבוצתי תוך התאמה לצרכים הייחודיים וליכולות האישיות.

"מלכה" הינה יוזמה משותפת של קבוצת "החבר'ה היותר טובים" (מבעלי המזנון, סלון, רומנו, פורט סעיד, אברקסס), קרן דואליס להשקעות חברתיות ועמותת עלם.

ליצירת קשר: גל ויינשטיין, 054-9773868, malka@elem.org.il

מסעדת "מטעים", רמת הנדיב

מסעדת "מטעים", הינה מסעדה חלבית כשרה הפועלת משנת 2012 בלב שמורת הטבע של רמת הנדיב. המסעדה מעסיקה ומכשירה בני נוער, צעירות וצעירים בסיכון תושבי האזור, אשר מלווים לאורך התהליך באופן אישי וקבוצתי.

במיזם שותפים קרן "יד הנדיב", קרן דואליס ועמותת עלם.

ליצירת קשר: רוני הורביץ, 050-2076070,  mataim@elem.org.il

NAIL IT

NAIL IT הינו עסק חברתי לפדיקור ומניקור אקספרס, המהווה מקור פרנסה, למידה ותמיכה טיפולית וחברתית לצעירות במצבי סיכון, תוך מתן כלים להתנהלות בעולם העבודה, ליווי והעצמה אישית. העסק מפעיל דוכן קבוע בקניון השרון בנתניה.

NAIL IT נהגתה ופותחה על ידי עמותת עלם, והוקמה על ידי קרן דואליס, חברת סופרפארם ועמותת עלם. העסק פועל בשיתוף פעולה עם כלל גורמי הרווחה בעיר נתניה ובאזור.

ליצירת קשר: אושרת בן סימון, 054-9773884,  melech.nat@elem.org.il