למעבר לציאט של עלם

הכשרות חוץ ארגוניות

עמותת עלם מבצעת מידי שנה הכשרות, הרצאות, סדנאות ,ימי למידה וסמינרים לגופים שונים ומגוונים. העמותה מבצעת הכשרות חוץ אלה מתוך הידע והניסיון הרב שנצבר ב- 34 שנים של פעילות ייחודית עם בני ובנות נוער במצבי סיכון ברחבי הארץ. המפגש הבלתי אמצעי, ברחוב, ובמרחבים מותאמים, בקבלה ללא תנאים מקדימים ועבודה בסביבה טיפולית לא פורמאלית מאפשרות איתור, יישוג ועבודה משמעותית עם בני נוער אלה.נשמח לחלוק מהידע שצברנו בעמותה עם גורמים נוספים אשר עובדים עם בני נוער וצעירים במצבי סיכון.

מה אנחנו מציעים?

בניית הרצאות, הכשרות, ימי למידה מרוכזים, סדנאות, סמינרים וקורסים בנושאים מגוונים ומקיפים הנוגעים לעבודה עם בני נוער, צעירות וצעירים במצבי סיכון. תוכן ההכשרות יותאם לצרכים הייחודים של מזמין ההכשרה והקהל.

מי אנחנו?

המרצים אשר מעבירים את כלל ההכשרות של העמותה הם עובדיה, אנשי מקצוע המגיעים מעולמות הטיפול והחינוך (עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך ועוד) אנשי שטח שמתמחים בעבודה עם אוכלוסיות במצבי סיכון ובנוסף בעלי התמחות נושאית לפי תוכן.

למי זה מתאים?

צוותים חינוכיים, עובדי ועובדות נוער עירוניים, יחידות משטרה, צבא, פרקליטות /סניגוריה וגופים ממשלתיים נוספים העוסקים בעבודה עם בני נוער וצעירים במצבי סיכון , כמו גם, מתנדבים/ות  עירוניים (שנת שירות, חיילים, בנות שירות, מלגאים), סיירות הורים ועוד.

להזמנה ושאלות נוספות צרו קשר:

חליל חומיידי –  training@elem.org.il

 

רשימת ההכשרות:


גיל ההתבגרות: בני נוער, צעירות וצעירים

גיל ההתבגרות, נוער בסיכון – מאפיינים, סוגיות ודרכי התערבות

ייחודיות בהתבגרות אצל נערות ומצבי סיכון של נערות

כלים להתערבות מותאמת לנערות

צעירים וצעירות בסיכון – עולמם של צעירים בישראל כיום, שינויים ומגמות

מעגל השינוי והראיון המוטיבציוני – כלי לעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות בדרך ליצירת שינוי

התערבות בשעת משבר- זיהוי משברים ונורות אדומות , סוגי התערבויות במשבר, חובת סודיות ודיווח.

פרקטיקות עבודה- עבודה בשותפות עם בני הנוער, הצטלבות מיקומי שוליים וגישת הכוחות.

פרידות ומעברים– אתגרים, מאפיינים ודרכי התערבות

 

מין ומיניות

מיניות אצל בני נוער בתרבות בת ימינו

כיצד לדבר ולהבין מיניות אצל בני נוער

התערבויות עם אוכלוסיית הלהטב"קים

 

מרחבי התערבות עם בני הנוער

עקרונות להתערבות טיפולית-חינוכית במרחבים בלתי פורמאליים

בני נוער וצעירים בעבודת הרחוב – מאפיינים ודרכי עבודה, התערבות בשעת משבר ברחוב

מסיבות טבע – כמרחב להתערבות ייחודית עם בני נוער וצעירים

בני נוער וצעירים ברשת: מאפייני ההתערבות עם בני הנוער ברשת, תהליכי חיזור באמצעות כלים דיגיטליים, התערבות בשעת משבר ברשת

 

עבודה עם אוכלוסיית בקצה רצף הסיכון

עקרונות עבודה עם בני נוער וצעירים בקצה הרצף

עבודת רחוב עם צעירים חסרי בית

גישת הפחת נזקים בעבודה עם אוכלוסיות בקצה הרצף

צעירות חסרות בית – צרכים ודרכי התערבות מותאמים

מאפיינים בני נוער בזנות, איתור ודרכי טיפול

היבטים חברתיים ומשפטיים שבתוכם הזנות מתקיימת

פגיעות מיניות: קטינים פוגעים מינית: מאפייני התופעה, היקפיה דרכי עבודה והתערבות

פגיעות מיניות: קטינים נפגעים מינית: מאפייני התופעה, היקפיה, דרכי עבודה והתערבות

 

תעסוקה – מתבגרים וצעירים

תעסוקה ככלי שיקומי –אתגרים ופרקטיקות של שילוב בני נוער וצעירים בעולם העבודה, גורמי נשירה ושימור

נערות בעולם העבודה- צרכים ייחודיים, אתגרים וההתמודדות הקשורה בשיוכן המגדרי של נערות

בניית שותפות בין מגזרית: אתגרים ותרגום הלכה למעשה

 

התערבויות רגישות תרבות

עבודה עם האוכלוסייה החרדית: מאפיינים ייחודיים של מצבי הסיכון ודרכי ההתערבות

אתגר ההתבגרות בחברה החרדית- תהליכי גיבוש זהות למול תחושת שייכות לחברה החרדית בקרב בני נוער בסיכון

התבגרות על רקע תהליכי הגירה בהיבטים פסיכו-סוציאליים

נערות עולות – צרכים ייחודיים, מאפיינים ודרכי התערבות

עבודת נוער בראייה קהילתית- ראייה הוליסטית של בני הנוער בהקשר התרבותי, חברתי, משפחתי.

עבודה עם נערים בחברה הערבית: מאפיינים ייחודיים של מצבי סיכון ודרכי התערבות בהקשר תרבותי ומשפחתי.

עבודה עם נערות בחברה הערבית: צרכים ייחודיים, מאפיינים ודרכי התערבות ופעולה.

 

התנדבות ומתנדבים

עבודת ההכנה לקליטת מתנדבים – בדיקת עמדות: ציפיות וחששות

גיוס מתנדבים, מיון וראיון של מתנדבים

הכשרה וליווי שוטף של המתנדבים

דילמות הקשורות ליחסי צוות שכיר ומתנדבים