למעבר לציאט של עלם

דימונה

הלב דימונה- מתן מענה לצעירות

קרטה שירי – 054-9773828 – melech.bsh@elem.org.il