למעבר לציאט של עלם

קרית מלאכי

'מגדלור'- מרכז נוער שכונתי, הממוקם בשכונות עתירות עולים ובני עולים ומאופיין בעבודה קהילתית ומקומית.
migdalor.mal@elem.org.il

בר יהודה 1 קריית מלאכי