למעבר לציאט של עלם

אובדנות בקרב בני נוער

אובדנות בקרב בני נוער הינה עניין שכיח בעיקר במצבי משבר- אישיים, חברתיים, משפחתיים ולאומיים. בהרצאה נדבר על שכיחות התופעה בקרב בני נוער, נבחין בין מחשבות אובדניות, אובדנות ופגיעות עצמיות ונקבל כלים לזיהוי והתמודדות.