למעבר לציאט של עלם

איך לעבוד עם מתנדבים ועל תפיסות מקצועיות

בהרצאה נלמד כיצד להניע קהילה לפעילות, על החשיבות של ארגוני המגזר השלישי. נסתכל על עמותת עלם כמקרה בוחן דרכו נלמד על עבודה עם מתנדבים וערכים של שינוי חברתי. נדון בתפיסות מקצועיות לגבי מיון, גיוס, הדרכה ומעורבות מתנדבות