למעבר לציאט של עלם

גילוי עריות

בהרצאה נלמד על גילוי עריות בקרב ילדים ונוער. הכרת התופעה, סיפטומים בולטים, השלכות ארוכות טווח לגילוי עריות ושלבי הטיפול.