למעבר לציאט של עלם

דרות רחוב- מאפיינים ודרכי התערבות

בהרצאה זו נלמד על מאפייני דרי הרחוב וחסרות הבית, ונדון במקרה בוחן לעבודה של יצירת קשר, נגישות וזמינות בעבודת נוער.