למעבר לציאט של עלם

הכשרה וליווי שוטף של המתנדבים

בהרצאה נלמד יחד איך לעבוד עם מתנדבים ונדון על תפיסות מקצועיות לגבי מיון, גיוס, הדרכה ומעורבות מתנדבות. דילמות הקשורות ליחסי צוות שכיר ומתנדבים