למעבר לציאט של עלם

התבגרות במאה ה-21

בנוסף להתמודדויות והאתגרים הכלליים של גיל ההתבגרות, לבני ובנות נוער בימינו ישנם אתגרים שונים וייחודיים עימם הם מתמודדים: אתגרים וסכנות הנוצרים ברשתות החברתיות, ציפיות וביקורות חברתיות וסביבתיות גבוהות, מיניות מוקדמת ועוד. ההרצאה תעסוק בנושאים אלו, בתפקיד המבוגר במפגש עם בני הנוער ובעקרונות לשיח בונה.