למעבר לציאט של עלם

התמודדות עם החשיפה הראשונה של הפגיעה-מול הנפגע, הפוגע ואי הוודאות

בהרצאה נקבל כלים ראשונים לטיפול בחשיפה ראשונית לפגיעה מינית. הן מצד הפוגע והן מצד הנפגע. כיצס לסייע ולא לחסום ולתת תוקף.