למעבר לציאט של עלם

התערבויות ברשת עם בני נוער מהחברה הערבית

המרחב האינטרנטי עבור בני נוער מהחברה היחודית מצריך התערבויות יחודיות ומותאמות תרבות ושפה. בהרצאה נדבר על המאפיינים היחודיים של בני נוער ברשת ועל השימוש שלהם בה. על דרכי התערבות ומענים שניתן לתת.