למעבר לציאט של עלם

טראומטיזציה משנית בקרב מטפלים וצוותים מקצועיים שעובדים עם פגיעות מיניות

בהרצאה ניתן התייחסות למה שעובר על המטפל שסופג את התכנים הקשים והמורכבים של פגיעות מיניות בקרב ילדים ונוער וניתן כלים להתמודדות.