למעבר לציאט של עלם

מושגי יסוד בעבודה עם ילדים ונערים פוגעים מינית

בהרצאה נלמד על מושגי בסיס לעבודה עם ילדים ונער פוגעים מינית. הכרות עם שפת הטיפול, טעויות חשיבה ותוכנית מוגנות.