למעבר לציאט של עלם

משפחה של הנפגעים/פוגעים

בהרצאה ניתן התייחסות לרצף שקיים בין עבודה עם נפגעים ופוגעים בקרב ילדים ונוער. כיצד ניתן לזהות ולטפל במקרים אפורים ולהמשיך לתקף את הפגיעה ביחד עם הצבת גבולות.