למעבר לציאט של עלם

עבודת ההכנה לקליטת מתנדבים- בדיקת עמדות: ציפיות וחששות

בסדנה נברר את עמדות המשתתפים ונדון על ציפיות וחששות