למעבר לציאט של עלם

עקרונות לשיח עם מתבגרים בנושא שימוש בחומרים משני תודעה

שימוש בחומרים משני תודעה הפך מתופעת קצה לתופעה רווחת בקרב בני נוער. בהרצאה נבחן את תרבות השימוש ומאפייני השימוש של בני נוער, את מרחבי השימוש השונים, את סוגי החומרים הנפוצים ואת הביטוי של התופעה במדיה החברתית. בנוסף, נסקור את עקרונות ההתערבות לשיח מיטיב עם בני נוער בנושא שימוש בחומרים.