למעבר לציאט של עלם

עקרונות לשיח עם מתבגרים בצל המלחמה

בהרצאה נדבר על החשיפה לטרור ולאירועים טראומטיים, השפעותיהם על בני הנוער ועל תפקידנו כמבוגרים בסביבתם.