למעבר לציאט של עלם

פגיעות מיניות בבנים בחברה החרדית

בהרצאה נתמקד בפגיעות מיניות בתוך מגזר סגור. התמודדות עם טאבו תרבותי וכיצד בכל זאת ניתן לדבר על מיניות בתוך עולם זה.