למעבר לציאט של עלם

פגיעות מיניות בקרב בני נוער- הבנת התופעה ודרכי התמודדות

בהרצאה נבצע סקירה של המצב הקיים כיום של פגיעות מיניות בקרב ילדים ונוער, התופעה ומימדיה. כיצד אנחנו רואים בפועל את ההתנהגויות שמכוונות אותנו לזהות פגיעות מיניות.