למעבר לציאט של עלם

קורס הכשרה "התערבויות עם בני נוער במרחבים הוירטואלים"

הקורס יעסוק בנוכחות של בני הנוער במרחבים הוירטואלים, על ההשפעות היחודיות של הרשת על עולמם, נלמד על זירות בהם נמצאים, נכיר את המרחב הוירטואלי ככלי לאיתור, יצירת קשר והתערבויות עם בני הנוער. נדון בסוגיות אתיות אשר עולות כשאנו נמצאים במרחבים וירטואליים שהכל פרוץ וחשוף. ונדבר על החסמים והיתרונות בנוכחותנו ברשת.