למעבר לציאט של עלם

שפת הטיפול עם בני נוער וצעירים בקצה הרצף- ממזעור נזק ועד תכנית טיפול- תורה ויישום

בהרצאה נדבר על דרכי ההתערבות והטיפול בבני נוער וצעירים אשר נמצאים בקצה רצף הסיכון. על גישות שונות ויישומן.